HMS Hebe

SEUM
Byggd 1969 på Mohögs Mekaniska Verkstad (106)
14,21 x 4,28 m. 20/6 ton.
Volvo Penta TMD 100 på 155 kW.

Byggdes för Flottan som HEBE. Tillhör numera Wik-Inn Marina AB som WIKE.

HMS HEBE toligen 1982.
Hebe var ljusgrå till färgen och hörde till Ostkustens Örlogsbas.

HMS Hebe
Foto: Ola Kvarnström

WIKE vid Persholmen, Utö - 12 december 1992
Wike
Foto: Christer Samuelsson

WIKE - 9 december 2007
Wike
Foto: Christer Samuelsson

WIKE vid Herrö - 9 mars 2008
Wike
Foto: Anders Winter

WIKE vid Herrö - 9 mars 2008
Wike
Foto: Anders Winter

WIKE vid Wik Marin - 20 februari 2018
Wike
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan