Hector Read

Byggd 1965 i Grimsby
20,50 x 5,80 m.
Maskin: Ruston & Hornsby 6 cyl. 620 hkr

Tillhörde Nile SS Co. Ltd i Great Yarmouth
Fakta: Conny Gustavsson


HECTOR READ
Foto: okänd via Kenneth Herrgård

HECTOR READ
Foto i Conny Gustavssons saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan