Halsö


Oregistrerad
Byggd 1875 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Järn)
17,82 x 4,31 x 2,86 m - 48,90 / 18,07 (MB 1902 e. förbyggn.)
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin (12 ¼” x 11”) på 50 Ihk. Ny maskin 1902 från Söderhamns MV. Comp.ångmaskin på 120 Ihk.

Byggdes för AB Nya Föreningen, Stockholm som FLINK och kostade 20 855 kr. Såldes 1880 till Stockholms Ångslups AB, som sålde 1881 till Gellivara AB, Luleå. 1898 hette ägaren Bodträskfors AB, Luleå som 1902 uppgick i Nordiska Trävaru AB, Nederkalix som blev Baltiska Trävaru AB 1908, efter konkurs, som uppgick i jätten AB Ytterstfors-Munksund 1918. Omdöptes till YTTERSTFORS 16 1919 och flyttades till AB Båtvik den 1 nov 1921, då värderad till 64 000 kr. Omdöptes igen 1930, till MUNKSUND 16. Såldes för 15 000 kr 1944 till Axel Hedlund & Co, Furuögrund och omdöptes till HALSÖ och Axel byggde båten om till tankpråm 1951 (eller om den redan då var såld till Skelleftehamns Kol AB). Köpet till Kolaktiebolaget registrerades dock 1952. Avfördes 1956 då båten ej var fartyg och skrotades några år senare. Avfördes så sent som 1960 såsom; sjunken på 30-talet.
Text: Bengt Westin


FLINK
Flink
Foto okänd ur Bengt Westins saml.

Två virkespråmar som är ihopbyggda för att användas som flytande sjukhus, dragna av FLINK under första världskriget
Vykort Lennart Hedlunds saml. (originalfoto Mia Gren, Haparanda enl. Bogserbåtsflottan i Kalixorten

YTTERSTFORS 16
Ytterstfors 16
Foto SCA-arkivet via Bengt Westin.


YTTERSTFORS 16
Ytterstfors 16
Foto Adrian Wennströms saml. via Börje Åström

YTTERSTFORS 16
Ytterstfors 16
Foto Bo Holmqvist saml. via Lennart Hedlund


HALSÖ
Halsö
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin.

HALSÖ
Halsö
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin.


HALSÖ
Hälsö
Foto fam Hedlund via Bengt Westin


HALSÖ
Hälsö
Foto Bernt Fogelberg via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan