Jarl


JQRB/SFBE - 4780 (2/9 1907)
Byggd 1907 vid Oskarshamns Mek. Verkstad & Skeppsdocka AB, Oskarshamn Nb 227 (Stål)
32,79 x 6,82 x 2,71 m – 245,17 / 170,66 (MB 1907 o SS 1955)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 400 Ihk

Byggdes som passagerarfartyg för Oskarshamns Ångfartygs AB med namnet JARL. Köptes den 15 maj 1951 för 76 000 kr av Axel Mauritz Hedlund, Skellefteå som lät bygga om båten till bogserbåt och 1955 överfördes hon till Hedlund & Wikström sedan Hedlunds svåger Gustaf Herman Wikström blivit hälftenägare. Passade aldrig riktigt som timmerbogserare och såldes 1956 för 18 000 kr till Torsten Johannisson, Göteborg som överlät för 15 000 kr den 23 maj 1958 till AB Elliot & Co, Stockholm som den 6 maj 1959 intygade att de skrotat båten. Uppges dock i vissa urkunder vara skrotad vid Skrot & Avfallsprodukter på Ringön, Göteborg?
Text: Bengt Westin


JARL
Jarl
Foto från Bo Holmqvist saml. via Lennart Hedlund

JARL vid Mem i Östergötland i slutet av 1940- eller början av 1950-talet
Jarl
Foto Arne Engdahl via Anders Engdahl

JARL i Furuögrund 1951
Jarl
Foto Lennart Hedlunds saml.

JARL i Furuögrund 1951
Jarl
Foto Lennart Hedlunds saml.

JARL
Jarl
Foto fam Hedlund via Bengt Westin

JARL
Jarl
Foto fam Hedlund via Bengt Westin

JARL i Ursvikens hamn
Jarl
Foto Agda Nilsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till Rederiab. Hedvik
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan