Helios

JGLC - 2851
Byggd 1896 vid Oskarshamns Mek. Verkstad & Skeppsdocka AB, Oskarshamn NB 209 (Stål)
44,20 x 7,45 x 3,78 m – 297,79 / 154,57 (SS 1917)
45,85 x 7,45 x 4,00 m - 328,34 / 89,10 (SS 1933)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 400 Ehk / 630 Ihk

Byggdes för Bergnings- och Dykeri AB Neptun, Stockholm som bärgningsfartyg med namnet HELIOS. Grundstötte den 10 nov 1923 kl. 06.20 på Rönnskären vid Vasa under hård NO vind. Var på resa Wasklot-Norrskären. Övergavs av besättningen men bärgade sedermera och såldes den 25 aug 1936 till Finska Bergnings AB Neptun, Helsingfors. Sedan den tjänat ut såldes båten i sept 1965 till Wihuri-Yhtymä/Tykö Bruk AB, Mathildedal som skrotade.
Text: Bengt Westin


HELIOS
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin

HELIOS
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin

HELIOS
Vykort ur Christer Samuelssons saml.


HELIOS i Vasa 1948
Foto: Mikael Blomberg

PROTECTOR och HELIOS i Vasa 1948
Foto: Mikael Blomberg


Tillbaka till Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan