Hellekis

Möjligen byggd på Bastedalens varv 1902. Ek? på järnspant
Djupgående: 1,9m.
Maskin: Okänd ångmaskin på 12 hkr.

Byggd för räkning Harge Bruk som HARGE II. Redare Axel Giöbel, Harge Bruk. Såldes till Hellekis cementfabrik tillsammans med pråmarna 7130 ODEN och 7213 FREY. Döptes då till HELLEKIS.
Info: Anders Engdahl


HARGE - 1909
Foto Anders Engdahls saml.

HELLEKIS med pråm
Foto Anders Engdahls saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan