Helsingborg

Oregistrerad
Byggd 1900 vid okänt varv, Memel (Järn)
Mått okända
Maskin: Okänd ångmaskin på 70 Ihk

Byggdes möjligen för Helsingborgs Ångslups AB, Helsingborg som HELSINGBORG. Köptes 1918 av Stockholms Örlogsvarv, Stockholm och fick namnet HÄNDIG och där gick hon till 1961 då hon köptes av AB Demonteringar, Västerås och skrotades.
Text: Bengt Westin

Helsingborg
Foto Okänd ur Christer Samuelssons saml.

Händig
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Händig
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan