Hera.

Vissa uppgifter gör gällande att fartyget byggdes för ryska beställare i Ukraina?? med namnet SCHERNIJ. Byggnadsvarv var endera Maskin & Brobyggnads AB Varv, Åbo eller Chrichton & Vulcan, Petrograd och måtten 17,08 x 4,41 x 2,03 m. Då fartyget infördes till Sverige uppgavs nämligen att det köpts från Ukraina. Kom 1913 till Bergnings & Dykeri AB Neptun, Stockholm och omdöptes till HERA och de sålde eller överlät 1919 båten till dotterbolaget Kalmar Bogserings AB, Kalmar som 1925 avyttrade båten till Carl Bosten, Stockholm. Den 13 maj 1926 förvärvades båten av Bogseringsbolaget K.E. Åsberg & Co, Nordmaling för 15.000 kr. (Karl Engelbert, Emil Alexander och John Richard Åsberg samt Gustaf Adolf Jonsson), men den 3 maj 1944 köpte Karl E ut de övriga för 4 500 kr. Motoriserades 1954 med en Skandia 4 cy dieselmotor på 240 Ihk och den 1 maj sålde K E 1/3 vardera till sönerna Karl Erik Engelbert och Karl Johan Lennart för 13.500 kr per tredjedel. Efter diverse ombildningar där Karl-Erik blev huvudredare den 1 mars 1965 och ägare tillsammans med Hilding Bäckman, blev firman den 18 okt 1967 ombildad till Rederi AB Sjötransport i Nordmaling och 1969 sattes en Volvo-Penta Diesel på 400 Ehk in. Bolaget sålde 1987 båten för 40 000 kr till Pr/ J. Mägi, Stockholm som 1992 sålde båten till Rolf Olofsson, Stockholm. Är nog fritidsbåt numera. Såldes till Peter Melin, Ljusterö i maj 2008 som sålde vidare 2011 till Anders Hammersborg, Åkersberga. Hade då legat overksam vid Hjälmare docka i många år. Har skrotats i Hjälmare docka under maj 2015.
Text: Bengt Westin.


HERA
Hera
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin.

HERA
Hera
Foto: Helge Nilsson via Bengt Westin.

OLOFSFORS och HERA vid Ströms kaj i Västerfjärden 1973
Olofsfors
Foto: Åke Hörnberg

HERA
Hera
Foto: Rune Högström via Bengt Westin.

HERA i Norrbyn 11/7 1978.
Hera
Foto: Christer Samuelsson.

HERA i Kråken, Tjäruskär 10/9 1978.
Hera
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.

HERA i Kråken, Tjäruskär 3/6 1985.
Hera
Foto: Jan Häggströn via Bengt Westin.

HERA i Kråken, Tjäruskär 27/5 1988
Hera
Foto: Jan Häggströn via Bengt Westin.

HERA i Ulvvik, Härnösand i mars 1989.
Hera
Foto: Jan Häggströn via Bengt Westin.

HERA vid Söder Mälarstrand i Stockholm 1/6 1992.
Hera
Foto: Bengt Westin.


HERA vid Hjälmare Docka.
Hera
Foto: Per Hilding.


HERA vid Hjälmare Docka 8/4 2006.
Hera
Foto: Anders Winter.


HERA kvar vid Hjälmare Docka - 25 november 2012
Hera
Foto: Henning Blick


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan