Herakles

JQTD - 4818
Byggd 1908 vid Burmeister & Wain A/S, Köpenhamn (Stål)
56,38 x 8,49 x 3,71 m - 490,18 / 145,00 (SS 1955)
Maskin: Varvets triple-ångmaskin på 1.060 Ihk

Byggdes för Bergnings & Dykeri AB Neptun, Stockholm som HERAKLES. Tjänstgjorde till 1961 då hon skrotades av Persöner AB, Ystad.
Text: Bengt Westin

Herakles
Neptun
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin


Neptun
Vykort i Christer Samuelssons saml.


Här som logementsfartyg för Neptunbolaget vid Gåshaga.
Neptun
Från Anders Omberg.
Tillbaka till Neptun
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan