Herbert

Byggd 1905 på Eriksbergs Mekaniska Verkstad, Göteborg (nb 128)
15,25 x 3,68 x 1,58 m - 21 brt
Maskin: en Ljunggrens ångmaskin på 45 hk

Byggd för Strands Ångsåg, Nössemark. Gick på sjön Stora Le i Dalsland. Såld 1907 till Lennartsfors Ab, Lennartsfors. Byggdes om med högre styrhytt, gick sedan som pråm- och timmerdragare på Dalslands kanal. Vintertid använd som ersättare för de ordinarie passagerarbåtarna. Såld 1946 till Valdemar Ek, Lennartsfors. Sista bogseringen på Dalslands kanal skedde 3/12 1965 varefter båten lades upp i Lennartsfors. Flyttades 1968 till Vänersborg. Såld 1976 och transporterad till Södra Bullaren. Upplagd på land i Grebbestad. Såld till Mjörns Ångbåtsförening i Alingsås 1985. Efter omfattande renovering sker invigningsturen på Mjörn 16/5 1992.
Fakta från Skärgårdsbåtar

HERBERT i Vänersborg juli 1969
Foto: Olle Arnell i Christer Samuelssons saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan