Hercules

Byggd 1944 på Hammarbyverken, som var underleverantör åt Finnboda Varv.
26,25 x 7,00 x 3,45 m. - 175/
Ångmaskin av Hammarbyverkens egen konstruktion 3cy 500 IHK trippelmaskin med ytkondensor.

Levererades den 21 aug 1945 till Kungl. Marinförvaltningen, Stockholm som A 322 HERCULES. Utrangerades och såldes 1969 till S. Jansson & Son i Stallarholmen, men vidaresåldes ca 1971 till Karl-Erik Söderholm, Seskarö som ämnade motorisera båten. Det visade sig mindre lämpligt, så i stället skrotades hon ca 1973.
Text Bengt Westin (Källor: Riksarkivet (B. Fogelberg), Staffan Öberg, Båtologen 5-1999)


Hammarbyverken stoltserar med sitt nybygge
Reklam ur Svensk Sjöfarts Tidning 1944

HERCULES
Bild ur Svensk Sjöfarts Tidning 1944

HERCULES
Foto i Tore Olssons saml. via Bengt Westin

Hercules vid Djurgårdsvarvet 13/5 1969
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

Hercules
Foto: Staffan Öberg via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan