Hercules

JKSH/SEUR – 3506 (27/6 1899)
Byggd 1868 vid Motala Warf AB. (Järn)
25.79 x 6.30 x 2,99 m - 46,53 / 12,50 (MB 1868)
25,79 x 6,20 x 2,74 m - 107,89 / 10,53 (SS 1955)
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin (18” x 36”) på 240 Ihk, ersatt av en okänd comp.ångmaskin på 450 Ihk (isatt okänt år)

Byggdes för A. Wikström m.fl. Sundsvall och kostade vid leveransen 60.000 Rdr. Döptes till HERCULES. Överfördes senare till Sundsvalls Bogseringsbolag som den 16 april 1898 ombildades till Sundsvalls Bogserings AB och den 15 april 1912 till Pr/ Ljunga Elf & Indals Elfs Flottningsföreningar, Sundsvall (hälften vardera). Huvudredare blev Fritiof Almgren och han ersattes 1933 av Anders Lignell. Såldes den 6 maj 1961 till Finntrawl Oy /Georg Nordmyr/, Vasa för 10.000 kr. Okänt öde.
Text: Bengt Westin

Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Leif Öbergs saml. via Bengt Westin

SCA-arkivet via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan