Hercules

A 255
Byggd 2015 vid Damen Shipyards Gorinchem (ASD Tug 3010 ICE)
29,84 x 10,43 x 4,60 m. Deplacement 590 ton.
Maskin: 2 x MTU 8V4000M63/1A på sammanlagt 2718 bhk. (2000 kW). 2 x Azimuth (Rolls Royce US 205)

Levererad till Försvarets Materielverk i november 2015 som HERCULES (A 255) med placering vid Berga. Samtidigt levererades HECTOR (A 254) med placering i Karlskrona.


Foto Lars Johnson


A 255 HERCULES på Marinens dag - Berga 10 september 2016
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

HERCULES vid Beckholmen - 15 oktober 2019
Foto Daniel Näsman

Foto Daniel Näsman


Tillbaka till militära bogserbåtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan