Hercules

Oregistrerad
Byggd 1874 vid okänt varv, Hamburg (Järn)
25.12 x 5,06 x 2,31 m – 69,33 / 18,13 (SS 1917)
Maskin: Okänd ångmaskin på 195 Ihk

Byggdes för Bergnings- och Dykeri AB Neptun, Stockholm som HERCULES. Köptes 1882 av Stockholms Transport & Bogsering AB, Stockholm. Bogs. Hercules är såld af Neptunbolaget till Stockholms T & B. (VA 8/4 1882). Utrangerades 1923 och såldes till Julius Slöör, Stockholm som rapporterade 1924 att han nedskrotat båten.
Text: Bengt Westin

Hercules
Bengt Westins saml.

Hercules
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin.

Hercules i Luleå hamn
Vykort i min saml. postgånget 1909.


Till Neptunbolaget
Till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan