Herkules

OFCM / RWTB / RWQF
Byggd 1896 vid Howaldtswerke AG, Kiel Nb 302
34,65 x 7,58 x 3,66 m – 225 / 58
Maskin: Varvets triple ångmaskin på ?? Ihk - ersatt av en Joh. C. Tecklenborg AG tripleångmaskin på 549 Ihk (1923)

Byggdes för Neue Dampfer-Compagnie AG, Kiel som passagerarfartyget PRÄSIDENT KOCH, ett namn som ändrades 1919 till GÜNTHER efter försäljning till W Henn & Co, Geestemunde. Där ombyggdes hon till fiskefartyg innan hon 1920 såldes till Robert M. Sloman & Co, Hamburg och fick namnet JOHN P FRISCH. 1921 köptes båten av Hamburgische Hochseefischerei AG, Hamburg, men 1922-1923 stod Wilhelmshavener Schiffswerft unt Maschinenbauanstalt, Wilhelmshaven som ägare, och under den tiden byggdes hon om till bogserbåt. I november 1923 blev A Prätz i Stralsund ny ägare och namnet ändrades till HERKULES. Den 21 maj 1928 kom hon till Finland, inköpt av K Lundberg & Co AB, Wiborg och de meddelade 1931 att de byggt om båten och försett henne med isstäv vid Wiborgs MV. Hemorten ändrades 1940 till Helsingfors. Hon köptes den 24 nov 1942 till Finska Bergnings AB Neptun, Helsingfors och de reparerade och ombyggde vid Wärtsilä, Åbo 1944. Såldes den 27 juni 1969 till Wihuri-Yhtymä Oy – Tykö Bruk, Mathildedal som skrotade.
Text: Bengt Westin


HERKULES i Vasa 1968-69
Foto Mikael Blomberg

HERKULES
Foto via Mikael Blomberg

HERKULES med PANTER i bakgrunden. Troligen i Wiborg.
Foto ur Kanaler, Sjöfart och Fartyg från Wiborg av Errki Riimala via Jari Pellas


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan