Hero

JDKG / SEVO – 1698
Byggd 1874 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala (järn)
90,0 x 20,0 x 9,0 fot - 13,5 nyläster (Nybyggd 1874)
26,04 x 6,10 x 2,85 m - 103.41 / 51,12 (SS 1917)
25,85 x 6,13 x 2,88 m - 98,15 / 7,13 (SS 1933)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (33” – 16 ¼” x 22”) på 300 Ihk

Byggdes för Bergnings- och Dykeri AB Neptun, Stockholm, kostade ny 84.720 kr och döptes till HERO. Köptes 1896 till D & J Berggrens Bogser & Transport AB, Stockholm som 1909 uppgick i Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Användes några år som passagerarbåt men blev senare bogserbåt igen. T & B konkursade 1925 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank, Stockholm som ombildade bolaget till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB, Stockholm som blev Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm igen 1926. Hyrdes ut i aug 1945 till Reservförrådsnämnden (Sv. staten), Stockholm som lånade ut båten till polska staten att användas vid återuppbyggnaden av Gdynia hamn. Tjänstgjorde med helt svensk besättning. Transportbolaget har till Reservförrådsnämnden uthyrt bogserång. ’Hero’, som sedan ett par veckor tillbaka har stationerats i Gdynia för att därstädes, ävensom i Danzig assistera, framför allt svenska kolångare men i övrigt även stå till de polska myndigheternas förfogande. Fartyget, som torde bli sysselsatt i de polska hamnarna under hela hösten, har på grund av svårigheterna och riskerna att inköpa förnödenheter där, före avresan rustats och provianterat för ca 4 mån. (SST 35/1945). Återlämnades 1947 och utrangerades 1956 varefter hon skrotades 1957 vid Vätö.
Text: Bengt Westin

Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Neptunbolaget
Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan