Heros

JBPV/SEIO – 542 (16/5 1893)
Byggd 1883 vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala. (Bessemerstål)
24,60 x 5,92 x 2,96 m – 97,27 / 29,97 (MB 1908)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (16 ½” – 30” x 18”) på 300 Ihk - ersatt av en Nohab Polar 4cy MN 14 dieselmotor på 960 Ihk / 800 Ehk och KaMeWa-propeller
Byggdes för Schebo Bruk AB, Arnö som ARNÖ, och kostade 52.500 kr. Ny bogserångare. ’Arnö’ heter en ny bogserbåt, som för Arnö sågwerks räkning blifwit bygd wid Motala mekaniska werkstad. Den är afsedd för bogsering mellan Ångermanälfwen och Arnö. Ångaren, som under de dagar den legat wid bryggan här, ådragit sig allmän uppmärksamhet för fin prydlighet och solida bygnad, håller i längd 85 och bredd 20 fot samt är försedd med en maskin om 40 hästkrafter. Ångaren lär ha betingat ett pris af 52,500 kr. (Sundsvalls Posten 19/7 1883). Såldes den 23 maj 1903 till Janne Rösth, Sundsvall men återköptes den 5 nov samma år av Schebo bruk. Såldes igen tillsammans med pråmarna HILMA, HILDA, BJÖRN, EDVARD och EMMA till Sundsvall den 20 april 1904 och då hette köparen Alfred Engström, Fagervik. Köpet överfördes den 20 maj samma år till Rederi AB Arnö, Sundsvall som dock upplöstes 1907. Såldes då tillbaka till Roslagen igen, förvärvad av Harghamns Transport AB och de sålde båten till Sunds AB, Sunds Bruk 1914 (för 100.000 kr) och där döptes den om till GALTSTRÖM, flyttades till Sunds Rederi AB den 31 dec 1920 och flyttades tillbaka till Sunds AB den 19 feb 1943 för till ett uppgivet värde av 22 000 kr. Detta bolag fusionerades den 28 dec 1954 till Svenska Cellulosa AB, Sundsvall. Motoriserades vid Mohögs MV 1957 och flyttades till SCA i Munksund 1959 som sålde 1970 till Pr/ Sven Alfred Jansson, Stallarholmen för 375.000 kr. Namnet ändrades där till HEROS, och den 5 okt 1972 blev sonen Sven Åke Jansson ny huvudredare. Namnet ändrades igen, till MINITUG, då hon 1976 köptes av Minicarriers Oy, Brändö, Åland. Förliste den 29 maj 1976 sedan hon påseglats av en pråm utanför Pargas i stormigt väder. Bärgades 1980 och skrotades i Kooverhar.
Text: Bengt Westin, kompl. av Bengt Dahlberg


ARNÖ
Heros och Balder
Refoto från Fotopumpen (Klubb Maritims västra krets) via Bengt Westin

ARNÖ
Arnö
Foto ur Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

GALTSTRÖM
Galtström
Foto ur Björn Janssons saml. via Bengt Westin

GALTSTRÖM, med tvättlinan uppe
Galtström
Foto Åke Lindqvist via Martin Wisten

GALTSTRÖM, besättningsbild
Galtström
Foto Åke Lindqvist via Martin Wisten

GALTSTRÖM, besättningsbild
Galtström
Foto Åke Lindqvist via Martin Wisten

GALTSTRÖM, pannbyte
Galtström
Foto Åke Lindqvist via Martin Wisten

GALTSTRÖM
Galtström
Foto ur Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

GALTSTRÖM i Furuögrund ca. 1950
Galtström
Foto ur Lennart Hedlunds saml.

Galtström
Foto ur Lennart Hedlunds saml.

Galtström
Foto ur Lennart Hedlunds saml.

GALTSTRÖM
Galtström
Foto ur SCA-arkivet via Bengt Westin

GALTSTRÖM
Galtström
Foto okänd via Bengt Westin

GALTSTRÖM
Galtström
Foto ur Rune Högströms saml. via Bengt Westin

GALTSTRÖM drar pråmar vid Östrands kaj - 27 april 1956
Galtström
Foto ur Bo Holmqvist saml. via Lennart Hedlund

HEROS
Heros
Foto Bernt Fogelberg via Bengt Westin

HEROS och BALDER
Heros och Balder
Foto: Åke Jansson

HEROS, troligen i Jungfrusund.
Frey
Foto: Åke Jansson.

HEROS och FREY stånkar på med timmersläp mellan Staboudde och Lunsen i början på 70-talet.
Heros och Frey
Foto: Åke Jansson.

HEROS i 40 cm is från Stallarholmen mot Stockholm. Det tog emot bra, men fram kom vi.
Heros
Foto: Åke Jansson.

HEROS utanför Blockhusudden, okänt år
Heros
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

Möte med HEROS i Stockholms norra skärgård 1968
Foto Anders Omberg

Möte med HEROS i Stockholms norra skärgård 1969
Foto Anders Omberg

HEROS i Hammarbyhamnen i mitten av 1970-talet
Foto: Conny Gustavsson

MINITUG
Minitug
Foto okänd via Bengt Westin


Tillbaka till Sven Jansson & Son
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan