Heros

Oregistrerad
Byggd 1899 vid Borgå Mekaniska Verkstad, Borgå (Stål)
17,08 x 3,67 x 1,96 m - 29,13 /3,09 (MB 19/5 1916 i Svl)
Maskin: Okänd ångmaskin på 75 Ihk

Byggdes för E.J. Wallenius, Helsingfors som HEROS. Köptes till Sverige 1900 av Trävaru AB Strand /G.A. Wager/, Sörvik (eller Nya Söråkers AB /Gustaf Jonsson/, Söråker?) som sålde ca 1904 till Skönviks AB, Skönvik. Där gick hon sedan till ca 1945 då hon utrangerades. Det är okänt om originalmaskinen fortfarande satt i 1945. I varje fall insattes HEROS maskin då i den vid Sunds MV nybyggda ångbogseraren TUNADAL. Skrovet såldes för att bli kättingpråm hos Ströms Bruk AB, Stocka. Rapporterad skrotad 1960. Maskinen finns nu i ångslupen Nocturn ex. 1915 Trafik I.
Text: Bengt Westin

Heros hos Strands Trävaru Ab
Foto: Lars Pettersson via Bengt Westin

Foto: Björn Jansson via Bengt Westin

Foto: Einar Jansson via Bengt Westin

Heros hos Ströms Bruk Ab
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan