Hervor.


SKHT – 13107
Byggd 1915 vid Eriksbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 179 (Stål)
16,15 x 4,19 x 2,34 m - 26 / 0 (SV 1935)
16,32 x 4,29 x 1,80 m (2005)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 120 Ihk - ersatt av en okänd dieselmotor på 200 Ehk (??)
Byggdes för AB Forsberg & Mark, Göteborg som FREDRIK. Såldes ca 1925 till Vestkustens Petroleum AB, Göteborg och döptes om till BJÖRN, och därifrån ca 1933 till Svenska Petroleum AB Standard, Göteborg som 1950 ändrade namnet till ESSOKRAFT 3. 1954 övertogs hon av Svenska Esso AB, Göteborg och motoriserades ungefär då. Ca 1965 köptes hon av Arne Avelin, Lidingö och döptes till AINIE och några år senare hamnade hon hos Oxelösunds Båt & Motor AB, Oxelösund som sålde 1970 till Bo "Fibben" Jonsson, Oxelösund, som först lät bygga om och modernisera båten samt döpte om till MARIEANN, från 1983 DYK-MARIEANN. Ny ägare blev i dec 1994 Hans Sundell, Norrköping som döpte om till HERVOR och han sålde i okt 1999 till Edbergs Rederi /Jimmy Edberg/, Uppsala. Inredning och utrustning moderniserad 2004.
Text: Bengt Westin.


BJÖRN med pråmsläp vid Töreboda
Vykort i min saml.

BJÖRN i Hajstorp
Vykort postgånget 1942 i Anders Engdahls saml.

BJÖRN
Björn
Foto: ur Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

ESSOKRAFT 3 - 1 oktober 1950
Foto: Curt S Olsson via Krister Bång

AINIE
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin.

AINIE - 22 augusti 1967
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

DYK-MARIANNE
Dyk-Marianne
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin.

Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin.

HERVOR
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin.

Edbergs Rederi, Uppsala
Hervor

Hervor
Foto: Jimmy Edberg.

HERVOR - 6 maj 2006 i Uppsala
Hervor
Foto: Anders Winter.

Hervor
Foto: Anders Winter.

HERVOR i Uppsala - 11 januari 2019
Hervor
Foto: Anders Winter


Edberg

Rederiets egen hemsida


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan