Hibernia

IMO 5405085
Byggd 1962 vid Cochrane & Sons Ltd, Selby Nb 1483
36,10 x 9,28 x 3,95 m - 293 brt
Maskin: 9cy British-Polar på 1 800 Hk

Byggdes för William Watkins Ltd /Ship Towage (London) Ltd/, London som HIBERNIA. Flyttades 1968 till London Tugs Ltd, London och detta bolag köptes 1975 av Alexandra Towing Co (London) Ltd, London. Såldes 1987 till Achilleus II Shipping Co /mng Michael Gigilinis Shipping Co/, Thessaloniki som döpte om till ATROTOS. Såldes 1991 till Karapiperis X Tug & Salvage Shipping Co /Stavros Karapiperis/, Piraeus och fick bya namn till KARAPIPERIS 10.
Text: Bengt Westin


Avenger, Hibernia och Moorcock på Themsen
Foto: Arnold Harvey


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan