Hilding

Oregistrerad
Byggd 1890 vid Thorskogs Varv – F:a P. Larsson, Torskog (järn)
Mått okända - 18 / 0
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes för C.H. Liljegren, Göteborg som HILDING. Såldes sedermera till en skeppare Björkholm på Överselaö som okänt år överlät till Svenska Murbruksfabriken AB, Stockholm. Före 1952 tillhörde hon Nya Murbruksfabriken i Stockholm AB, och de sålde 1952 till S. Ekberg, Rönninge eller Linavarvet, Södertälje (Malte). Skrotades under alla förhållanden 1952.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Nya Murbruksfabriken AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan