Hjälparen III

SHXO – 1423 (15/7 1913)
Byggd 1871 vid Motala Mek. Verkstad AB. (Järn)
75,0’ x 17,0’ x 9,0’ fot (Nybyggd 1871)
75,0’ x 16,8’ x 10,95’ fot - 71,56 / 32,32 (MB 1877)
22,21 x 4,88 x 3,10 m - 71,40 / 30,23 (MB 1882)
21,86 x 4,73 x 3,18 m - 67,08 / 30,64 (MB 1886)
21,86 x 4,90 x 3,18 m - 69,23 / 17,08 (MB 1899)
21,89 x 4,90 x 3,01 m - 75 / 0 (SS1955)
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin (18” x 27” ) på 45Nhk/180 Ihk, ersatt av en okänd 2cy comp.ångmaskin på 312 Ihk (??)

Byggdes för Ljusne Sågverksegare /W Kempe/ Stockholm med namnet LJUSNE, och kostade 48 000 kr. Överfördes 1881 till Ljusne-Woxna AB, Ljusne. Såldes den 18 maj 1937 för 10.000 kr till J G Forsner och J E Byström, Sundsvall, som några dagar senare (den 24 maj) sålde vidare till C O W Dahlström, Lervik på oförändrade villkor. Namnändring då till LERVIK, men såld igen för 10.000 kr den 28 april 1940 till Rederi & Transport AB Lervik, där Dahlström var delägare, och omdöptes då till HJÄLPAREN III. 1948 övertog J.A.E.Jernberg ledningen i bolaget som den 15 juni 1954 fusionerades till Elektriska Svetsnings & Bogseringsbolaget. Sedan Roland Edström, Stockviksverken köpt båten för 5 000 kr den 9 juni 1964, sålde han efter ett år (11 nov 1965) för de vanliga 10 000 kronorna till Folke Andersson, Sundsvall som använde båten som ångcentral i Sundsvalls hamn. Efter detta köpte 1970 S G Göransson, Sundsvall båten, men omkring 1971 sjönk hon vid Fillans färjläge. Slutligen köptes hon för 600 kr av Sundsvalls stad i okt 1971 och de tog upp, och skrotade henne.
Text: Bengt Westin


LJUSNE i Hargshamn
Foto: okänd via Kenneth Herrgård

LJUSNE
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

LJUSNE - två flickor på bryggan
Foto via B Wallde (ur nu 97-årig mormors album)

LERVIK
Foto: Medelpads Sjöhistoriska Förenings fotosamling via Bengt Westin

HJÄLPAREN III
Foto: Medelpads Sjöhistoriska Förenings fotosamling via Bengt Westin

HJÄLPAREN III
Foto: Medelpads Sjöhistoriska Förenings fotosamling via Bengt Westin

HJÄLPAREN III
Foto: Medelpads Sjöhistoriska Förenings fotosamling via Bengt Westin

HJÄLPAREN III
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

HJÄLPAREN III i Sundsvall - 12 juni 1964
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

Bärgningen av HJÄLPAREN III vid gamla färjeläget för Alnöfärjan. Mannen som står i plastbåten är troligen Folke Andersson som ägde HJÄLPAREN en tid på 60-talet. (Info: Tommy Andersson)
Express
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan