Hjälparen

Byggd 1920 vid AB Norrköpings Varv & Verkstad
20 x 5 x 2,8 m.
Byggd för Kustartilleriet som BARBARA, förliste 1950, bärgades och överfördes till flottan som HJÄLPAREN. Sjönk ånyo 1962, utrangerades samma år.
Fakta ur Örlogsfartyg av Hofsten och Waernberg


BARBARA
Foto C.G. Nyström via Håkan Löfgren

HJÄLPAREN sjönk vid Skeppsholmen sommaren 1962
Foto Lennart Sandbergs saml.


Tillbaka till Flottans bogserbåtar
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan