Hjernet

SIWH - 3566
Byggd 1899 vid Bergsunds Varv i Stockholm (stål).
21,59 x 5,15 x 2,20 m. 62 ton
Nuvarande maskin är en Albin G62 (1958) på 120 hkr.

HJELMAREN byggdes som bogserbåt för Örebro Nya Rederiaktiebolag. 1925 såldes hon till Trafikaktiebolaget Mälaren - Hjelmaren. 1928 såld till Örebro pappersbruk. Under hela perioden 1899 till 1956 med Örebro som hemmahamn. 1956 såldes till Vadstena, där hon byggdes om till lastfartyg på Motala Verkstad. Stretade på som lastfartyg till 1970 då hon såldes till Stockholm och registrerades som lustfartyg med namnet HJERNET. Har byggts om och bytt ägare flera gånger. Finns nu vid Skeppsholmen (2006).


HJELMAREN
Hjelmaren
Foto från Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Hjelmaren
Foto från Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

HJELMAREN`s namnskylt finns till beskådande på det nya museet vid Hjälmare docka - 26/4 2008
Hjelmaren
Foto Mats Karlsson


HJERNET vid Statsgården 21/10 1972
Hjernet
Foto: Christer Samuelsson

Torsten och Hjernet
Torsten och Hjernet
Foto: Lars Skogberg

HJERNET vid Skeppsholmen 9/5 2008
Hjernet
Foto: Lars Johnson

Hjernet
Foto: Lars Johnson

HJERNET vid Hjälmare docka - 8 juli 2011
Hjernet
Foto: Bengt Westin

Hjernet
Foto: Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan