Rederiaktiebolaget Höfding, Kubikenborg

Rederiaktiebolaget Höfding, Kubikenborg
Johan August Enhörning hette en dynamisk träpatron som 1869 anlade ett sågverk i Kubikenborg. Samma år instiftades Kubikenborgs Sågverks Bolag, som 1891 ombildades till J A Enhörnings Trävaru AB. Men då hade J A redan gått ur tiden och ledningen hade övertagits av brorsonen Erik August. Erik August Enhörning föddes 1860 och blev disponent på Kubikenborg 1886. Under hans ledning utökades företaget genom köp av bl a sågverken vid Heffners och Carlsvik. E A var också en av tillsyndarna till det vådliga Petschoraäventyret som gick överstyr med dunder och brak 1905.

1899 bildades, på initiativ av E A, som vid den tiden titulerade sig disponentdirektör, Rederi AB Höfding. Bolagets ändamål var att; efter inköp av lämpliga last- och bogserångare samt transportpråmar af trä och jern, idka rederirörelse och fraktfart – såväl mellan svenska som svenska och utländska hamnar jemte annan dermed förenlig verksamhet. Aktiekapitalet uppgick till 250 000 kr, fördelade på 50 aktier. 90% av aktierna ägdes av J A Enhörnings Trävaru AB och resterande 10% av styrelsemedlemmarna i nämnda bolag.

J A Enhörnings Trävaru AB hade tidigare ägt en mindre bogserbåt med namnet KUBIKENBORG, och 1888 lät bolaget vid Stora Warfvet i Stockholm bygga en passagerarbåt som fick överta namnet (heter idag FANZY) medan bogserbåten såldes. Man ägde vid bolagsbildningen bogserbåtarna PRINS OSCAR, EBBA, LAINE och HÖFDING, samt ett flertal pråmar och till Rederi AB Höfding överfördes till en början alla bogserångare, utom EBBA som blev kvar i moderbolaget, plus tio större pråmar, allt för en summa av 250 000 kr. Nya bogserbåtar tillkom efterhand. 1903 köptes KURIREN från Danmark och några år senare flyttades även EBBA till rederiet. 1917 tillkom KUBIK, 1920 medföljde PRIMUS köpet av Carlsvik och 1926 slutligen BRAVO. För de längre transporterna inköptes 1900 stålpråmen BALTIC från Gävle och 1905 köptes också lika stora ATLANTIC. Båda motoriserades i slutet av 1910-talet. Några mindre pråmar inhandlades också, men i stort sett hade bolaget handlat färdigt. På 1920 blev bolagets affärer allt sämre och 1933 drevs man i konkurs, vilket passade Svenska Cellulosa AB som passade på att köpa industrin med skogstillgångar. Sågverket i Kubikenborg avvecklades och 1937 likviderades också Rederi AB Höfding. Samtliga bogserbåtar såldes utom PRINS OSCAR som flyttades till Munksunds AB.
Text: Bengt Westin


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Prins Oscar
1881 - 1892
1894 - 1936


Tryck här
Ebba
1886 - 1937


Tryck här
Höfding
1897 - 1936


Tryck här
Laine
1899 - 1937


Tryck här
Kuriren
1903 - 1937


Tryck här
Bravo
1916 - 1937


Tryck här
Kubik
1917 - 1936


Tryck här
Primus
1920 - 1934


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan