S/S Höfding under kriget.

Alice Hellgren, Husum var kocka ombord på Höfding 1944-45. Jag har via hennes sonson Håkan Sundström fått låna dessa bilder.


S/S Höfding var inkallad från tiden strax efter krigsutbrottet 1939 till vintern 1943-44 då hon trycktes ner av isen och vattenfylldes. Våren 1944 bärgades Höfding och renoverades i inredning och maskin samt avväpnades. I månadsskiftet mars och april kunde besättningen åka ner till Stockholm och hämta hem båten till Bonåssund som var hemmahamnen. Alice Hellgren var kocka ombord och hon tjänstgjorde även hela 1945. Vid timmerbogsering på senhösten så skadades propeller och propelleraxel så pass att det bestämdes att Höfding skulle läggas upp över vintern. I och med detta så gick Alice iland och slutade sjölivet. Dessförinnan hade hon tjänstgjort som kocka ombord på S/S Starkotter (1941), S/S Drott (1942), S/S Faxe (1942) samt S/S Prins Gustaf (1943). Idag (2005) är Alice 87 år ung och helt klar.
Berättat för Håkan Sundström

Alice i mitten omgiven av en eldare och en däcksman, 1944.
Höfding
Foto: Alice Hellgren

S/S Höfding, 1944.
Höfding
Foto: Alice Hellgren

S/S Salsåker, 1944.
Bogserar tillsammans med S/S Höfding.
Salsåker
Foto: Alice Hellgren

S/S Carl Wikström, Rundvik, 1944.
Stilig skeppare.
Carl Wikström
Foto: Alice Hellgren

S/S Drott, Örnsköldsvik, 1944.
Drott
Foto: Alice Hellgren


Mer bilder från 1944 då Alice jobbade som "trissa" på Höfding, vars skeppare hette Hörnfeldt. Andra båtar som skymtar i det här svepet är Starkotter med skeppare Pettersson samt Drott. Bilderna är tagna kring midsommartid i väntan på flottväder. Platsen är i Öregrundstrakten.
Höfding

Höfding

Höfding

Höfding

Höfding

Höfding

Höfding

Höfding

Höfding

Höfding
Foto: Alla bilder Alice Hellgren via Håkan Sundström


Till Höfding
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan