Holger

6077
Byggd 1916 vid de Groot & van Vliet, Slikkerveer Nb 55 (stål)
25,14 x 5,42 x 2,85 m – 94,27 / 14,23 (SS 1933)
25,10 x 5,46 x 2,84 m – D:o (Båtologen)
Maskin: van Löhnis & Co, Rotterdam 3cy Tripleångmaskin på 350 Ihk

Byggdes för N.V. Sleepboot ”Waterweg”, Rotterdam som WATERWEG. Såldes 1918 till W.J. Kaliz Wzn & Co Baggermaatschappij, Sliedrecht och de sålde vidare den 30 jan 1919 till F:a Charles Svensson, Göteborg. De betalade 230.000 kr och döpte om till NORDFART. Resan till Göteborg ombesörjdes av L Smith & Co Int. Sleepdienst. Nya ägare blev 1919 A.K. Fernströms dödsbo, Karlshamn, för 230.000 kr, och då blev namnet HOLGER. I sept 1926 flyttades hon för 72 700 kr till AB A.K. Fernströms Granitindustrier, Karlshamn och där blev hon kvar till den 19 feb 1937 då J.W. Paulin, Wiborg lade upp 18.000 kr och köpte båten. Han kallade henne PANTER. Fick lämnas i Wiborg 1940 då staden avträddes till Sovjetunionen. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Holger
Foto i Bengt Westins saml.

HERKULES med PANTER i bakgrunden. Troligen i Wiborg.
Foto ur Kanaler, Sjöfart och Fartyg från Wiborg av Errki Riimala via Jari Pellas


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan