Holma

SIGM – 12578 (1979)
Byggd okänt år på okänt varv i Finland. (järn) Förbyggd 1919-1920 på Norrbyskär och uppges därefter vara byggd där.
12,70 x 3,40 x 1,51 m – 24,23 / u.10 (SV 1918)
14,85 x 3,99 x 1,89 m – 25,81 / u.10 (SV 1922)
Maskin: Okänd ångmaskin, ersatt 1921 av en vid Hernösands V & V byggd comp. ångmaskin på 40 Ihk. som byttes 1959 mot en Skandiamotor på 240 Ehk.

Byggdes för okända. Ägdes innan köpet till Sverige 1918 av någon i Gamla Karleby och hette då YXPILA. Köptes av Mo & Domsjö AB, Norrbyskär och en praktiskt taget ny båt byggdes på resterna av den gamla. Maskineriet behölls men en ny panna från Hernösands V & V installerades. Namnet ändrades därefter till HOLMA. Då den gamla maskinen visade sig vara för dålig insattes 1921 en ny comp. maskin från Hernösands V & V. Sågverket på Norrbyskär lades ned 1952 (sista stocken sågades den 6 aug) och båten flyttades till Domsjö. Ombyggdes och motoriserades 1958-59 vid Lunde Varv. Såldes 1968 till Dykartjänst i Karlskrona HB, Karlskrona men förstördes genom en brand den 16 sept 1969 på resa Karlskrona-Karlshamn, varefter äganderätten övergick till Försäkrings AB Skandia, Kalmar. Renoverades och såldes 1970 till Rederi AB Kalmar-Runö, Kalmar och namnet ändrades då till HOLMÖ. Kom tillbaka till Norrland igen 1977, förvärvad av Bogserings AB Hedlund & Nilsson, Holmsund och omdöpt till AVANTI. Fem år senare köptes hon av Riggert Engberg, Luleå men han behöll henne bara till 1985 då hon försåldes till Marin & Maskin i Stockholm AB, Stockholm (för 30 000 kr) och de sålde vidare 1987 till Börje Valdemar Nässling, Luleå för 50.000 kr. Såld till Mats Jansson, Västerås (inskr. i reg. 060712). Skrotad enligt intyg från Värmdö kommun 080211.
Text: Bengt Westin


HOLMA
Foto: Ingmar Sahlén via Bengt Westin

HOLMA i Karlskrona 1/5 1969
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

HOLMA
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

HOLMÖ i Kalmar hamn 1976
Foto: Ingmar Sahlén via Bengt Westin

HOLMÖ vid Ekenäs söder om Kalmar på 1970-talet
Foto: Johnny Andersson

Foto: Johnny Andersson

AVANTI i Holmsund 1978
Foto: Ingmar Sahlén via Bengt Westin

AVANTI
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

AVANTI
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

AVANTI i Luleå 1983
Foto: Lennart Isaksson via Bengt Westin

AVANTI med gul överbyggnad vid Gåsö varv utanför Saltsjöbaden - 15/7 2006
Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan