Bogserbåten Holmen.


Byggd 1870 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, (Södra Varvet), Stockholm (nybygge 92)
17,22 x 3,76 x 2,54 m. (1917)
17,44 x 3,89 x 2,51 m. (2004)
Maskin: en varvets 2cy ångmaskin på 80 Ihk, ersatt 1900 av en vid Hernösands V & V tillverkad comp. Ångmaskin på 100 Ihk (205 - 190 x 300 mm). Motoriserades 1955 med en 2cy June-Munktell LD Semidiesel på 170 Ehk som byttes 1976 mot en Scania-diesel på 200 Ehk.

Denna lilla bogserbåt byggdes 1870 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, (Södra Varvet), Stockholm som nybygge 92. Beställare var Firma Joh. Wikner & Co, Hernösand som kallade henne SANDÖ och de överförde 1889 båten till det egna sågverksbolaget Sandö Sågverks AB, Sandö. Fick nya plåtar samt isstäv vid Hernösands V & V 1923. Såldes enl. anmälan den 2 feb 1931 till Abr. Hellström & Emil Eriksson, Ramvik som transporterade köpet på Torsviks Sågverks AB och de döpte om till TORSVIK, från 1942 TORSVIK II. Sistnämnda år såldes hon till Holmens Bruks & Fabriks AB, Hallstavik där båten först kallades HALLSTA II och sedan hon motoriserats och byggts om 1955 vid Grisslehamns Varv HOLMEN I. Samtidigt ändrades hemorten till Norrköping. Efter lång och trogen tjänst för Holmens Bruk avyttrades båten 1976 till Båttjänst i Gryt AB, Gryt och båten fick då det tråkiga namnet BÅTTJÄNST III. Från 1979 blev båten fritidsfartyg, och ägare var då Dag Hurtig, Södertälje som sålde 1984 till Bo Frej, samma ort. Frej återtog namnet HOLMEN innan han 1985 sålde båten till A. Mannerheim, Stockholm som 1987 sålde för 150 000 kr till Åke Sundius, Stockholm. Såldes igen 1990, nu till Debugger of Sweden AB, Stockholm och de anger att båten är bogserbåt igen. Hade i begynnelsen en varvets 2cy ångmaskin på 80 Ihk, ersatt 1900 av en vid Hernösands V & V tillverkad comp. Ångmaskin på 100 Ihk (205 - 190 x 300 mm). Motoriserades 1955 med en 2cy June-Munktell LD Semidiesel på 170 Ehk som byttes 1976 mot en Scania-diesel på 200 Ehk. 1917 hade hon måtten 17,22 x 3,76 x 2,54 m, men 2004 hade hon växt till sig och mätte 17,44 x 3,89 x 2,51 m.
Hon är registrerad i Båtregistret som SFB-5215.
Text: Bengt Westin.


SANDÖ
Sandö
Foto okänd i Anders Mobergs saml.

SANDÖ
Sandö
Foto ur Jan Häggströms saml. via Bengt Westin.

SANDÖs besättning. Sittande till höger är Petrus Enock Wiklund (1880-1944). Han var kapten på STRÖMNÄS 1 och HORNÖ kanske även på SANDÖ.
Sandö
Foto via Ulf Holmberg (Ulfs morfars bror, Petrus Enock Wiklund, var kapten på STRÖMNÄS 1)

SANDÖs besättning
Sandö
Foto via Ulf Holmberg (Ulfs morfars bror, Petrus Enock Wiklund, var kapten på STRÖMNÄS 1)

TORSVIK
Torsvik
Foto ur Göran Stengels saml. via Bengt Westin.

HALLSTA II
Torsvik
Foto okänd ur Holmens Arkiv Norrköping via Anders Winter

HOLMEN I.
Holmen I
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin.

HOLMEN I
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.


HOLMEN I i Väddö kanal 1965
Foto: Alf Karlsson (maskinist ombord)

Foto: Alf Karlsson (maskinist ombord)


HOLMEN I, Norrköping i mitten av 1970-talet
Foto: Conny Gustavsson


HOLMEN vid Långa bron, Stockholm Slussen, 1992.
Holmen
Foto: Bengt Westin.

HOLMEN vid Långa bron, Stockholm Slussen, 1994.
Holmen
Foto: Jan Wallin via Bengt Westin.


HOLMEN bogserar f.d. ryska pontonbroar till Mälarvarvet 1996.
Holmen
Foto Anders Winter.


HOLMEN vid Nybrokajen 5 april 2003.

Holmen

HOLMEN vid Mälarvarvet 23 november 2004.
Holmen

Holmen

Holmen

Mälarvarvet 22 januari 2005.

Holmen


Några detaljbilder fotade från Bergvik 15/4 2006 vid Mälarvarvet.

Holmen

Holmen

Holmen

Holmen

HOLMEN vid Mälarvarvet - 18 november 2012
Holmen
Foto Anders Winter


Ritning på HOLMEN
Holmen
Ritning via Åke Ingemarsson

Holmen
Ritning via Åke Ingemarsson

Holmen
Ritning via Åke Ingemarsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan