Holmen VI

5902
Byggd 1914 vid G.W. van Straaten & van der Wrink, Haag (Stål)
24,21 x 4,83 x 2,40 m - 81,18 / 6,34 (SS 1947)
Maskin: C.A. Kuypers Machinefabriek, Rotterdam - Triple-ångmaskin på 250 Ihk

Byggdes för J. Westdorp, Rotterdam som ATLAS. Köptes till Sverige i maj 1917 av Rederi AB Ljungan, Stockholm för 65.000 Gulden och de överlät den 31 okt 1920 till Stockholms Superfosfatfabrik AB, Stockholm för 100.000 kr. Stockholms Superfosfat Fabriks AB invigde år 1912 sin industrianläggning Ljunga Verk i Medelpad. Produkterna var svavelsyra, ammoniumsulfat, ammoniak, salpetersyra, ammoniumnitrat. En känd produkt var gödselmedlet Ljungasalpeter. Företaget ägde även kraftverk, kalkbrott och en järnväg. Senare Fosfatbolaget Ljungaverk, år 1970 ändrades namnet till KemaNord AB, år 1978 till Kema Nobel, år 1985 till Nobel Industrier.

Den 4 aug 1923 köptes båten av Holmens Bruk & Fabriks AB, Norrköping för 46.500 kr och där blev namnet HOLMEN VI. Utrangerades och såldes den 15 juni 1966 till Lennart Holst, Roslags-Näsby och då var priset endast 20.000 kr. Redan den 19 jan 1967 såldes hon vidare till Harald Johansson, Göteborg för 24.000 kr, men redan efter två månader, den 21 mars 1967 förliste hon ca 0,5 nm öster Kullens fyr på väg till Ålands Hav där hon skulle tjänstgöra som ångcentral vid bärgningen av det grundstötta grekiska lastfartyget FINLANDIA. Tog in vatten vid gång i hög sjö och sjönk snabbt. Alla ombord räddades. Bärgades aldrig utan ligger ännu år 2004 upprätt på botten med överbyggnaden borttrålade ca 4,6 n.m. från Mölle hamn.

Sjöförklaring har avgetts i Stockholm med anledning av ’Holmen VI’:s kantring vid Kullen. Fartyget var en f d timmerdragare och trotjänare hos Holmens Bruk och utarrangerades förra året. Sedan dess hade den hunnit byta ägare två gånger och det konstaterades att den senare ägaren, skepparen Harald Johansson, Göteborg, försummat anmäla köpet till fartygsregistret. Han hade hyrt ut fartyget till Duff Shipping Co AB, Stockholm, som under en månad skulle använda det som ångcentral i Ålands hav vid ett vrak, vars bunkerolja man ämnade försöka bärga. För resan Göteborg - Stockholm, som blev den sista, hade man som bemanning två sjökaptener, en maskintekniker och en maskinist. Fast man vid sjöförklaringen fann det egendomligt att fartyget i Göteborg utklarerats om lustfartyg, var det således inga amatörer ombord, men ändå gick det inte bra. Orsaken var att man försummat kontrollera att barlasten (ballasten) var tillräcklig för resan. Redan i samband med bunkringen i Göteborg iakttogs att fartyget var mycket rankt men det bekymrade tydligen inte vederbörande. Allt gick emellertid bra tills man närmade sig Kullen på morgonen den 21 mars. Under en gir för att komma närmare Kullen tog fartyget en kraftig sjö över akterdäck och vattnet hann inte rinna ut genom stormportarna utan Holmen VI fick babord slagsida. Befälhavaren sjökapten Lars Fransén, Stockholm, försökte då gira styrbord för att motverka slagsidan. Fartyget tog emellertid nu ytterligare sjöar över akterdäck och slagsidan ökade. Kurs sattes mot nordsidan av Kullen för att om möjligt komma i lä av land. Omkring kl 0920 insåg befälhavaren att kantringsrisken var överhängande, varför han beordrade de två, som var i maskinrummet att lämna det. Maskinisten lyckades ta sig upp genom skylightet i samma ögonblick som fartyget lade sig med 90 graders slagsida. Samtliga ombord hamnade i vattnet intill fartyget, men lyckades snabbt klamra sig fast i den uppblåsbara flotten. Under det de var sysselsatta med att ta sig upp på denna, sjönk Holmen VI strax intill dem. Inget sug var märkbart och ingen pannexplosion ägde rum. När de skeppsbrutna lyckats komma upp på flotten visade det sig att den var felvänd. De måste därför åter lämna den och vända den på rätt köl. De drev sedan hela dagen i flotten innan de vid 1730 tiden kom i land vid Burensvik och togs om hand. (Sydsvenskan 17.5.1967)
Text: Bengt Westin


Holmen VI
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Holmen VI
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Holmen VI
Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Holmen VI
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin

Holmen VI
Foto: Lars Brolin via Bengt WestinTillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan