Holmen IV

Oregistrerad
Byggd 1874 vid Eriksbergs Mek. Verkstads AB, Göteborg (Järn)
18,42 x 4,35 x 2,37 m - 41,24 / 16,47 (MB 1883)
19,06 x 4,11 x 2,57 m - 40,03 / u.10 (SV 1917)
Maskin: Okänd ångmaskin på 70 Ihk, ersatt 1894 av annan okänd maskin på 150 Ihk.

Byggdes för Bräcke-Sundsvalls Kommunikationsbolag, Sundsvall som CARL HUSS. Var då passagerarslup i inlandet. Övertogs 1878 av A.J. Jonsson, Indal som 1880 överlät till W. Malmström, Sundsvall som i sin tur sålde 1881 till Per Daniel Lööf och T. Allberg, Sundsvall. 1885 förvärvades båten av Pr/ Gustaf Fröberg, Sundsvall och denne tog henne ned till kusten och byggde om till bogserbåt. Fick ny panna 1901. Köptes 1917 till John Axel Ernst Jernberg, Sundsvall och han sålde året efter till Holmens Bruk & Fabriks AB, Norrköping där namnet ändrades till HOLMEN IV. Återkom redan 1921 till Norrland (om den någon gång varit härifrån) då John Anton Waltari i Haparanda blev ny ägare. Han kallade båten TOR, ägde den ett år och sålde sedan till Per Arvid Olsson, också han från Haparanda. Såldes i början av 30-talet till Uleåborg i Finland och omdöptes till KARHU. Lär enligt uppgift ha skrotats 1943.
Text: Bengt Westin

Holmen IV
Foto: J Roger Tolls saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Holmens Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan