ISBRYTAREN

JVNT/SEZW – 5788
Byggd 1903 vid Kockums Mek. Verkstad AB, Malmö (Stål)
27,20 x 6,60 x 3,60 m - 120,43 / 37,78 (SS 1933)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 450 Ihk

Byggdes för Norrköpings Hamn, Norrköping som ISBRYTAREN. Köptes den 11 aug 1920 av Holmens Bruk & Fabriks AB, Norrköping för 400.000 kr och tjänade där till den 24 nov 1956 då hon såldes till AB Skrot & Avfallsprodukter, Göteborg för 35.000. Dessa skrotade året därpå.
Text: Bengt Westin

Foto: J. Robert Boman via Bengt Westin


Tillbaka till Holmens Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till isbrytaresidan
Tillbaka till startsidan