Holmens Bruk & Fabriks AB, Norrköping / Hallstavik

Foto: Bengt Westin

av Bengt Westin

Holmens Bruk & Fabriks AB, Norrköping / Hallstavik
Ett av Sveriges största trävarubolag var Holmens Bruks & Fabriks AB i Norrköping. Från begynnelsen var bolaget en norrköpingsindustri. Redan i början av 1600-talet anlades vad som skulle bli Holmens Bruk, på några holmar i Norrköpingsströmmen därav namnet. År 1854 övertogs anläggningarna av det nybildade Holmens Bruks & Fabriks Aktiebolag. Från sekelskiftet utökades produktionen för varje år, och när disponent Carl Wahrén tillträdde 1907 inköptes pappersbruket i Hallstavik varvid tillverkningen i stort sett fördubblades. I takt med expansionen inköptes stora skogsarealer i Norrland, men även i Småland, vilket innebar att flottning och timmerbogsering blev en viktig del av verksamheten.

Då nu behovet att råvara hade fördubblats fann bolaget för gott att inköpa en kraftig havsbogserbåt, och en sådan fann man, och köpte för 89.300 Riksmark, den 4 februari 1914 i Tyskland. Bogserångaren HERCULES om 450 Ihk ankom till Norrköping, under befäl av kapten Friden Törnros, den 9 november 1914, med pråmen CASTRO på släp. I Norrköping ändrades namnet till HOLMEN I. Den 31 maj 1915 utökades bogserflottan med ännu ett köp från Tyskland, ROTESAND, som fick namnet HOLMEN II. 1916 inhandlades också en mindre bogserbåt med namnet KVICK för ”hemmabruk” i Hallstavik och hon fick namnet HALLSTA I, och 1918 inköptes från Holland GEBR. BODEWES VI, som fick heta HOLMEN III. Samma år, dvs 1918, inhandlades även två mindre bogserbåtar till Norrköping som fick heta HOLMEN IV resp. HOLMEN V, båda med förflutet i Sundsvallsdistriktet där de haft namnen CARL HUSS resp. DISA, och båda med ändamålet att bogsera hemmavid.

Redan 1920 såldes HOLMEN I till Wifstavarv och som ersättning förvärvades Norrköpings stads isbrytare ISBRYTAREN som nu blev ”bara” bogserbåt. En ny HOLMEN I införlivades i flottan 1921, men ingen bogserbåt. För 450.000 kronor förvärvades nämligen en lastångare för skeppning av de egna produkterna. Hon fick byta namn redan 1922, till LOUIS DE GEER, och fick sällskap några år senare av ännu en lastångare som fick namnet WELLAM DE BESCHE. Ett tredje lastångfartyg inhandlades 1928, och även hon fick namn efter en av bolagets viktigare ledare, nämligen, LARS MAGNUS TROZELLI. De första åren på 20-talet ägde Holmen också ett mindre motorfartyg med namnet BALDER.

År 1923 hade också en fjärde större bogserbåt anskaffats. Även denna båt var byggd i Holland och köptes närmast från Stockholm (för 45.600 kronor). Hon blev den sjätte i ordningen av Holmenbåtar och begåvades följaktligen med namnet HOLMEN VI. Har Ni räknat rätt var det faktiskt den sjunde, men ISBRYTAREN fick av någon anledning behålla det namnet. Två år senare, den 5 dec. 1925, köptes för £8.000 ett andra tyskbygge som fick heta HOLMEN VII, och den 11 februari 1926 kom den största och mest kända, HOLMEN VIII.

Samtliga bogserbåtar drog timmer från norr- och mellansverige samt Smålandskusten, och det var som tidigare sagts, inte så litet som fraktades till Holmens industrier. De större, II:an, III:an, VI:an, VII:an och VIII:an tillsammans med Isbrytaren drog var för sig ganska stora släp, men mest drog förstås VII:an och VIII:an. Att se HOLMEN VIII komma genom Svanösundet med ett lass som aldrig verkade ta slut, var mäktigt, och ett av mina starka minnen från ungdomens bogserbåtsstudier.

Nu blev det lugnt ett tag med köp av bogserbåtar. Inte förrän 1940 tog det fart igen, men då köptes bara mindre båtar. Just 1940 inhandlades HOLMEN IX från Sundsvall och HOLMEN X från Söderköping. Två år senare inhandlades ännu en båt från Västernorrland då man från Torsvik köpte TORSVIK II som till en början fick heta HALLSTA II men från 1955 blev hon den tredje HOLMEN I.

Vid krigets slut hade alla lastfartygen avyttrats, och på 50-talet började också de större ångbogserarna utrangeras. 1956-57- och 59 försvann i tur och ordning ISBRYTAREN, HOLMEN VII och HOLMEN II.

För hamn- och timmerbogsering beställdes enligt kontrakt den 28 juni 1966 en ny motorbogserbåt vid Åsiverken AB som skulle ges namnet CARL WAHRÈN. Innan hon levererades såldes hon i stället till Neptunbolaget och anledningen därtill var nog två; Hallsta Pappersbruk hade anlitat några kanadensiska konsulter för att titta över verksamheten vid bruket. De ansåg att sjövedshanteringen skulle avvecklas så småningom, dessutom ansåg de också att CARL WAHRÈN var alldeles för stor och dyr. Platschefen vid bruket blev nog litet villrådig för bruket behövde en hamnbåt och isbrytare. Den andra anledningen var att Holmens skulle få isbrytningen i Ålands Hav som hjälpisbrytare till Statens isbrytare. Det jobbet hade Neptun haft i många år, och bl.a. gick ju MERCUR varje vinter här i Hallstavik. Holmen kontaktade skeppsmäklare Rolf Appelgren om ev. försäljning av nybygget. Neptunbolaget var givetvis intresserade och bjöd bra – ca 2,7 miljoner kr. Kontraktspriset för Holmens vidkommande låg på 2,4 Mkr. I affären låg en deal på att s/s BJÖRNEN i stället skulle säljas av Malmö Bogser till Holmens Bruk för 25% av vad CARL WAHRÉN kostade, dvs 675.000 kr. Till saken hör, att BJÖRNEN hade varit till salu för ca 500.000 kr tidigare. Kontraktet skrevs den 30 dec. 1967. Köpare till BJÖRNEN var Hallsta Pappersbruk och det var den första större bogserbåten med Hallstavik i aktern!

Åren 1966-1968 försvann också III:an, VI:an och VIII:an, och 1969 ändrades bolaget till Holmens Bruk AB. Det kom att dröja till 1982 innan den sista större bogserbåten förvärvades, och då för att ersätta BJÖRNEN. Men inte så mycket för att dra timmer, det hade man slutat med på 1960-talet. Nyförvärvet, som lustigt nog hade efterträtt BJÖRNEN en gång tidigare, och även haft det namnet, var en motorbogserare på 1.200 hk som nu fick namnet HALLSTA II. Fram till 1989 var alltså Holmens Bruks och Fabriks AB båtägare. Detta år såldes de kvarvarande – HALLSTA II och HALLSTA III, en mindre bogserbåt som nybyggts för bolaget 1954 – till Hallstaviks Schakt AB, och ett av Sveriges största – och sista – bogserbåtsrederier hade definitivt avvecklats.

Bogserbåtar: BJÖRNEN (1967-1982), CARL WAHRÈN (1968), HALLSTA I (1) (1916-1952), HALLSTA I (2) (1958-1987), HALLSTA II (2) (1982-1989), HALLSTA III (1954-1989), HOLMEN I (1) (1914-1920), HALLSTA II (1)/HOLMEN I (2) (1942 -1976), HOLMEN II (1915-1959), HOLMEN III (1918-1968), HOLMEN IV (1918-1921), HOLMEN V (1918-ca 1955), HOLMEN VI (1923-1966), HOLMEN VII (1925-1957), HOLMEN VIII (1926-1968), HOLMEN IX (1940-1950), HOLMEN X (1940-??), ISBRYTAREN (1920-1956), LODDBY II (1937?-ca 1971)
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Holmens Bruk & Fabriks AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan