Holmen III

SEWK – 5983 (1918)
Byggd 1916 vid N.V. Gebr. G & H Bodewes, Martenshoek (Stål)
29,52 x 6.05 x 3,10 m - 149,61 / 20,49 Maskin: Maschinefabriek Fulton, Martenshoek Tripleångmaskin (12 5/8”-19 ¾”-33 1/8”x19 ¾”) 500 Ihk
Byggdes för G. & H. Bodewes, Martenshoek som GEBR. BODEWES VI, vilket verkar ha förkortats efter något år till G & H B VI. Köptes den 21 maj 1918 av Holmens Bruk & Fabriks AB, Norrköping som döpte om till HOLMEN III. Sedan Holmens Bruk avvecklat sina timmertransporter i sjön, såldes båten den 30 nov 1968 till Gustaf Adolf Åkerlund, Stockholm för 35.000 kr. Han behöll ett tag första delen av namnet, HOLM, men förlängde det efter ett tag till HOLMVIK. 1976 sålde han båten till Television Avro, Rotterdam som skulle spela in en film, baserad på Jan de Hartogs roman ”Hollands Glory”. Någon lämplig båt för detta ändamål fanns inte i Holland, varför man köpte denna och döpte den först till JAN VAN GENT och sedan till FURIE. 1977 hette ägarna Heise Trading Co, Zaandam och de överlät den 17 feb 1978 till stiftelsen Stiching ”Hollands Glory”, Maassluis och där finns hon ännu.
Text Bengt Westin.


Holmen III
Holmen III
Foto Dan Nyström

Holmen III
Holmen III
Foto Jan Häggströms saml. via Bengt Westin.

Holmen III
Holmen III
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin.

Holmen III
Holmen III
Foto Lars Brolin via Bengt Westin.

Holm
Holm
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin.

Holmvik vid Mälarvarvet 4/6 1969
Holmvik
Foto Christer Samuelsson.

Holmvik i Norrtälje 26/8 1973.
Holmvik
Foto Christer Samuelsson.

Holmvik, Mälarvarvet, Långholmen 1976.
Holmvik
Foto Lars Johnson.

Furie
Holmvik
Foto Conny Gustavsson

Holmvik
Foto Conny Gustavsson

Furie
Furie
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin.

Furie
Furie
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin.

Reklam för museifartyget s/s Furie.
Furie
Via Bengt Westin.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan