Hölö kyrka

Hölö Kyrka, som även kallas Fredrik Adolf Kyrka, stod färdig 1793. På samma plats fanns tidigare en mindre kyrka från 1100-talet. Rester av den finns kvar i tornet.
Omkring 1575 slogs socknarna Över- och Ytterhölö samman och Överhölö kyrka övergavs.
Fakta: broschyr i kyrkan


Hölö kyrka före 1906
Vykort i min saml.

Hölö kyrka före 1906
Vykort i min saml.

Hölö kyrka
Svagt kolorerat foto på Wibacken

Hölö kyrka
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Altartavlan - Nattvarden - målad 1796 av Per Hörberg, skänktes av hertigen Fredrik Adolf (Gustav III:s yngre bror), men kom till kyrkan 1807, efter hertigens död.
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Predikstolen skänktes 1672 av Ebba Brahe (Gustaf II Adolfs ungdomskärlek). Predikstolen var ursprungligen målad, men de ursprungliga färgerna tvättades bort vid restaureringen av kyrkan 1902.
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Över ingången till sakristian hänger ett porträtt av Paulus Scharff som var präst i församlingen i 58 år. Trumman som hänger under sägs han ha använt, för att tillsammans med en bullrande skara ur allmogen, skrämma bort de ryssar som härjade socknen 1719. Varje år efter den händelsen firades en tacksägelsedag fram till 1777.

På trumman hänger en lapp med texten: ANNO 1719, då Moskoviten härjade wåra kuster wärnades manligen HÖLÖ SOCKEN af dess Kyrkoherde Herr PAULUS JOHANNES SCHARFF och hans Församlings-bor. Dåligt wäpnad war Skaran men ställde sig modigt i fiendens wäg och vid denna trummas ljud, framlockade av herr Pauli Johannis kraftiga hand, rymde fienden fältet, troende sig möta wäl rustad öfwermakt.
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Epitafie över Ryttmästare Björnberg (d. 1688)
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Greve Karl Sture till Tullgarn:s gravmonument som är format som en säng, där Karl Sture (d 1598) vilar tillsammans med sin maka Karin Joensdotter (d 1626). Monumentet togs ner och lades under golvet på den nya kyrkan på 1790-talet. Vid 1902 års restaurering av kyrkan återfanns det, och monterades upp igen. Karl Sture var furstligt råd till hertig Karl (IX).
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Porträtt av Gustaf II Adolf, skänkt av Maria Eleonora år 1640. Målat av Jakob Elbfas.
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Bönpall i Gustaviansk stil kom till kyrkan 1829 som ett minne av prinsessan Sofia Albertina Tullgarn (Gustav III:s syster) och beskrevs vid den tiden som en brudstol.
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Orgelläktaren med orgel från Grönlunds byggd 1985, Fasaden är dock från 1860.
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Dopfunten skänktes 1946 av Odile och Theodor Lundberg på Edeby. Funten är ritad av Hölökonstnären Sune Rooth och tillverkad i Edebymarmor, liksom långhusets golv.
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

I tornrummet hänger resterna av een skiön Altare Tafla efter samma tids nya Modell af Bildsnidare wärk warandes alt öwfer förgylt medh Trenne Schillerij, skänkt 1686 av Axel Julius De la Gardie och hans maka Sofia Juliana Forbus.
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Tre senmedeltida skulpturer föreställande S:t Laurentius (ca 1450), Jungfru Maria samt S:ta Maria Magdalena (ca 1450)
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

En senmedeltida skulpturer till föreställande S:ta Birgitta.
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Från 1200-talet är denna skulptur av S:t Olof
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Foto Lars Johnson - 1/9 2012

I Församlingshemmet hänger denna målning signerad "I Hanson - 1919".
Foto Lars Johnson - 1/9 2012

Trettonde söndagen efter trefaldighet i Hölö kyrka - 10 september 2017
Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Tavla "Torntrappan i Hölö kyrka"
Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Dörren till torntrappan
Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Predikstolen från 1672
Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Efter mässan berättade kyrkoherde Åsa Lindgren om kyrkan och dess bevarade inventarier från tiden före reformationen.
Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Teckning utförd av Johan Peringskiöld år 1685 som visar hur kyrkan såg ut då, innan den revs för att byggas om till nuvarande utseende. Tornet finns kvar men med annan huv.
Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Foto Lars Johnson - 10/9 2017

Hölö kyrka den femtonde söndagen efter trefaldighet - 24 september 2017
Hemvändardag med öppen kyrka.
Fenja Svensson i prästkappa av äldre snitt.
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Kyrkans kantor, Ronny Löfgren, berättade för oss om kyrkans alla fina inventarier.
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Mässhake från 1754
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Denna mässhake är ungefär jämngammal med ovanstående
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Modern mässhake
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Mässhake skänkt av prinsessan Sofia Albertina år 1817, var ursprungligen en balklänning
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Denna mässhake från 1400-talets slut, förvaras på Statens Historiska museum. Den visades upp i kyrkan för ett antal år sedan, då dessa bilder togs som vi fick se idag.
Refoto Lars Johnson - 24/9 2017

Refoto Lars Johnson - 24/9 2017

Hölö kyrkas brudkrona
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Mörkö kyrkas brudkrona från 1750
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

"Skänkt af H.K.H.*Kronprinsessan * Victoria * till* Hölö * Kyrka * år * 1897."
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Detalj av ovanstående bild
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Antependium som Kung Gustav V har broderat, skänktes till kyrkan 1945.
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Förtennade ljusbärare som denna lyste upp kyrkan redan före kyrkans ombyggnad i början av 1790-talet.
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Ljusstake från Augsburg, skänkt 1705 till minne av fru Anna Silfversparre på Edeby
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Dörren till kyrktornet är öppen...
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Stora kyrkklockan göts 1825 av Samuel Chr Grönwall, Stockholm
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Den mindre klockan göts 1818 av Gerhard Horner, Stockholm
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Vidare, uppåt..
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

I tornet har de som tjärat om taket lämnat sina namn. Här finns t.e.x. Stenlund 1/8 1873.
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Begränsad vy genom fönsterluckorna
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

På väg ner igen
Foto Lars Johnson - 24/9 2017

Tacksägelsedagen - 8 oktober 2017
Foto Lars Johnson - 8/10 2017

Foto Lars Johnson - 8/10 2017

På Tacksägelsedagen planterades ett Åkerö äppelträd - 8 oktober 2017
Även om världen går under i morgon planterar jag ett äppelträd idag - Martin Luther
Foto Lars Johnson - 8/10 2017

Festhögmässa i Hölö kyrka på nittonde söndagen efter trefaldighet - 22 oktober 2017
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

Biskop Sven Thidevall invigde helgonskulpturernas nya plats i kyrkan
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

Karin Magnusson Lindblad har tillverkat de nya huvudena till två av helgonskulpturerna
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

Kyrkoherde Åsa Lindgren som precis har utsetts till kontraktsprost för Södertälje kontrakt
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

Bibliska helgon
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

S:ta Maria Magdalena (1400-tal, huvud 2017)
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

Madonna med Jesusbarn (1400-tal, huvud 2017)
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

Tronande Madonna (1100-1200-talet)
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

S:t Johannes (mitten av 1200-talet)
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

Medeltida helgon
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

S:t Olof (mitten av 1200-talet)
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

S:t Laurentius (mitten av 1200-talet)
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

Heliga Birgitta (1400-talet)
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

Kvinnlig altarfigur (1686)
Foto Lars Johnson - 22/10 2017

På årets hemvändardag (23 september 2018) var det dags att klättra upp i kyrktornet igen. Där stenar och tegel möts slutade tornet i den medeltida kyrkan. Det är under den nivå som klockorna hänger på idag.
Foto Lars Johnson - 23/9 2018

Foto Lars Johnson - 23/9 2018

Foto Lars Johnson - 23/9 2018

Foto Lars Johnson - 23/9 2018


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till kyrkor i Södermanland
Tillbaka till startsidan