Hörneå

SGCI - 3711(3/7 1900
Byggd 1900 vid Jönköpings Mek. Verkstad AB NB 26 (Stål)
26,28 x 5,95 x 3,61 m – 129,00 / 43,69 (SS 1955)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin (17-29 ¾ x 17 ½ ”) på 350 Ihk

Byggdes för Sandö Sågverks AB, Robertsfors som ROBERTSFORS. En nybyggd bogserångare, ’Robertsfors’, anlöpte idag Hernösands hamn, på resa till Sikeå. (VA 15/5 1900). Övertogs senare av Robertsfors Bruks AB som inlemmades den 21 dec 1934 i Mo & Domsjö AB, då med båten värderad till 20 000 kr. Omdöptes 1935 till HÖRNEÅ och den 20 maj 1958 meddelades att hemorten skulle vara Domsjö. Såldes i dec 1969 för 22 000 kr till Carl V. Christensen, Ö-vik som hyrde ut 1972 till Lars-Ove Söderberg, Kramfors. Såldes 1973 till Plåtmanufaktur AB i Ystad där hon skrotades. 1973 intygades från Persöner att HÖRNEÅ och PR.BERNADOTTE skrotats.
Text: Bengt Westin


ROBERTSFORS i Sikeå 29 juli 1920
Kapten Berglund och maskinist Petter Bylund
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

ROBERTSFORS
Foto Göran Stengels saml. via Bengt Westin

HÖRNEÅs besättning
Foto Jan Hörngren via Bengt Westin

HÖRNEÅ
Foto Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin

HÖRNEÅ och SANDVIK. Notera att Hörneå fortfarande har fotogeneldade lanternor som sänks för att tändas och sedan hissas upp.
Sandvik
Foto från Ola Bäckström

HÖRNEÅ och SANDVIK
Sandvik
Foto ur Håkan Augustins saml.

HÖRNEÅ
Foto Tore Lundmark via Bengt Westin

HÖRNEÅ
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

HÖRNEÅ
Foto Bengt Westin


Till Modo
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan