Hörneå

Oregistrerad
Byggd 1860 vid William Lindbergs Verkstad Södra Warfvet, Stockholm Nb 20
25,60 x 3,71 x ?? m –
Maskin: Varvets ångmaskin på 64 Ihk

Byggdes för Edsvikens Ångslupsbolag, Stockholm som passagerarbåten EDSVIKEN. Insattes på leden Gustaf IIIs staty-Edsberg, även sedan hon 1872 förvärvats av Stockholms Ångslups AB. Såldes 1872 till grosshandlare Johan Edvard Francke vid Hörneå AB i Hörnefors och omdöptes till HÖRNE. Användes både som bogser- och passagerarbåt vid Räfsö Ångsågs AB i finska Räfsö i Björneborg till dess att företagets nya bogserbåt "Räfsö" levererats. Flyttades året efter till Hörnefors och 1894 ändrades stavningen till HÖRNEÅ. Övertogs 1903 av Mo & Domsjö AB, Nordmaling och gick till 1922 då hon skrotades på Norrbyskär.
Text: Bengt Westin (Källor: Bernt Fogelberg, Skargardsbatar.se)

Foto: Bernt Sjölunds saml via Bengt Westin


Tillbaka till Mo & Domsjö AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan