Høvdingen

Byggdes 1876 vid Bergens Mekaniske Verksted (n.b. 38) Bergen i järn
75,3 x 16,5 x 10,2 fot
Maskin: 2-cyl. Compoundångmaskin av varvets konstruktion. 1937 Laval diesel ersatt 1953 av en Bolinder

Levererades till kapten Hiis, Bugserdampskibet Hvalens Interesseselskab, Arendal som HVALEN. Byggkostnaden uppgick till 14700 speciedaler.
1888: Aktieselskabet Hvalen (Clemet Gjeruldsen)
1894: Dampskibet Hvalen (Smith & Thommesen)
1898: A/S Buxerdampskibet Hvalen (T. Thommesen & Søn)
1899: Aktieselskabet Hvalen (M. B. Bakke). Bolaget bytte samma år namn till Aktieselskabet Taurus, varvid även båten bytte namn, till TAURUS.
Okänt när namnet blev HØVDING, men fortfarande i Arendal till ca. 1902, i Moss ca 1902-1905, Carl Borgersen, Fredrikstad 1905-1917, samma ägare men stationerad i Kristiansand 1917-1927, hos O. Paulsen, Greåker, som HØVDINGEN från 1927 (stationerad i Sarpsborg). Därefter okänt.
Användes fram till 1978 i Sarpsborg. Förhoppningen är att man skall renovera båten. Riksantikvarien skall ha satt av lite medel för ändamålet.
Fakta från Knut Ragnar Holme, Erik Småland (källa: Bergens Sjøfartsmuseum, demokraten.no)


HØVDING
Foto okänd via Harald Lorentzen

HØVDINGEN vid kaj i Greåker - 1977
Foto Aftenposten 26 oktober 1977 via Harald Lorentzen

HØVDINGEN
Foto Harald Lorentzen

Foto Harald Lorentzen

HØVDINGEN i Fredrikstad 2008
Foto Knut Ragnar Holme

Foto Knut Ragnar Holme

HØVDINGEN på Fredrikstad Mek. Verksted - 30 oktober 2011
Foto: Bengt Sandinge

Foto: Bengt Sandinge


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan