Hugin.

6529
Byggd 1918 vid Motala Verkstads Nya AB, Motala Nb 472 (Stål)
19,60 x 5,30 x 2,84 m - 70,16 / (SS 1955)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 300 Ihk

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som HUGIN. Övertogs efter konkurs av Stockholms Enskilda Bank, som 1925 bildade Stockholms Nya Transport & Bogserings AB, Stockholm som 1926 åter blev bara Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Lades upp under sjömansstrejken 1960 och kom aldrig i fart igen. Skrotades ur och blev pråm i början av 1960-talet och övertogs då av Högmarsö Varv, som sålde för 1.500 kr den 4/11 1968 till Sven Oscar Georg Källman, Johanneshov som skrotade båten.
Text: Bengt Westin


Hugin
Hugin
Vykort i Bengt Westins saml.


Ekensbergs flytdocka, ena delen, passerar slussbron, bogserad av bogserbåtarna HUGIN och MUNIN. 7/11 1946.
Flytdockan är byggd i England och har uteslutande använts för Amiralitetets räkning och har en 1.800 tons lyftkraft. Den har en största längd över plattformen av 83,54 m, bredd över vallarna 27,5 m, med avvisare 29,60 m, och total höjd 9,14 m. Dockdjupet utgör cirka 5,18 m och dockan är kapabel att lyfta upp till 3.400 d.w. Den 21:a augusti anträdde storsjöbogseraren ZWARTE ZEE långbogseringen med dockan från flotthamnen Sheerness i England till Sverige och anlände till Södertälje uthamn den 30:e augusti. Enär dockan var för bred för att kunna passera slussen förtöjdes den t.v. vid uthamnen i avvaktan på de åtgärder som måste vidtagas för att få den genom slussen. Passerande av kanal, sluss och broar förlöpte utan några större missöden.
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg

Flytdockan passerar ut ur slussen till Mälaren. 7/11 1946
Foto: Sjöfartsverkets saml. via Olle Holmberg


Munin, Mercur och Hugin vid Högmarsö varv 6/8 1968
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


Hugin
Halvmodell av Hugin byggd vintern 2004-2005 av Per H Jonsson, Norrköping i skala 1:60.


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan