Hugin

10743 (SFB – 4816)
Byggd 1899 vid AB Gefle Verkstäder, Gävle (Järn)
18,36 x 4,01 x 2,23 m – 31,02 / 0 (SV 1970)
Maskin: Okänd ångmaskin på 80 Ihk, utbytt 1958 mot okänd motor på 120 Ehk.

Byggdes för Gävle Stads hamnstyrelse som RAN, möjligen som passagerarbåt. Fick ny panna från Wennbergs MV 1919. Ägdes 1958 av Filip Palm, Gävle som vattenbåt och med namnet HUGIN och han överlät 1966 till Arne Osborne Palm, samma stad (möjligen son?). Byggdes om okänt år till torrlastbåt, då ägd av Björn Berg, Gävle. Okänt om den finns kvar, ströks ur registret 2001.
Text: Bengt Westin


HUGIN - 16/4 1964
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

HUGIN - 9/11 1964
Foto Lars Brolin via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan