Hugo (3)

Oregistrerad
1910 – Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby Nb 35 (Stål)
Nyb. 1910: 18,43 x 5,80 x 2,53 m – 41,43 /
Maskin: Varvets 2cy. comp.ångmaskin 190 Ihk

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som HUGO (3). Rekvirerades den 4/7 1940 av Blekinge Kustartilleriförsvar, Karlskrona där hon blev hjälpvedettbåt med beteckningen HJVB 906 HUGO. Återlämnades till ägarna den 6/7 1945 och användes till 1961 då hon skrotades vid AB Skrot & Avfallsprodukter, Göteborg.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan