Hugo

Oregistrerad
Byggd 1878 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm NB 146 (Järn)
Mått okända
Maskineri: Okänd ångmaskin

Byggdes med namnet HUGO för AB Iggesunds Bruk, Iggesund men sjönk på leveransprovturen i Ålands hav. Ej bärgad.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Iggesunds Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan