Hurtig

SGOM – 6400
Byggd 1907 vid Göteborgs Mek. Verkstad AB, Göteborg (stål) (Enl. Sjöfartsverket 1959 byggd vid Lysekils MV).
12,27 x 4,58 x 1,99 m - 24 / (SV 1955)
Maskin: Okänd motor på 20 hk, utbytt mot likaledes okänd motor på 80 hk 1927.

Byggdes för Bärgnings & Bogserings AB Trafik, Göteborg som HURTIG. Ägdes 1925 av AB Götaverken och hette då HURTIG I, men då Hudiksvalls Stuveri AB köpte henne den 30 april 1936 för 5 400 kr blev hon åter rätt och slätt HURTIG igen. Köptes i juli 1967 för 8 500 kr av Axel Rune Högström, Sundsvall som sålde till Arne Avelin, Lidingö 6 år senare, eller den 18 aug 1973, för 4.200 kr. Köptes den 14 juni 1978 av A. Bredefäldt, Kalmar, som nog använde båten till fritidsbåt. Hade ev ett antal ägare till innan hon 1990 köptes för 13 000 kr till Pr/ P.I. Svensson, Karlskrona som sålde samma år för 18 000 kr till Pr/ T. Jalling, Stockholm. 2002 ägdes båten av Ove Hedin, Ingarö. Skrotad enligt intyg 100915, avreg 120116.
Text: Bengt Westin, Nils-Henrik Krokstedt


HURTIG
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

Foto: R Högström via Bengt Westin

1977
Foto: Bengt Westin

1979
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan