Husån

Oregistrerad
Byggd okänt år på okänt varv. (Järn)
Mått och tonnage okända
Maskin: Okänd ångmaskin på 50 Ihk, ersatt av okänd motor ca 1915.

Byggdes för okända, möjligen som SVALAN. Fraktades landvägen från Husum upp till Gidsjön 1896, köpt av okända och med namnet THORA. Gick sedan i passagerarfart på Gidsjön. Övertogs vid sekelskiftet av P Byhlin, Getingstabodum men utrangerades redan omkring 1910 då hon lades upp och berövades panna och maskin. Köptes omkr 1915 av Gideå & Husums Älfvars Flottningsförening och fraktades till Umeå för renovering. Fick bl a nya plåtar och råoljemotor. Insattes därefter som bogserbåt i Husån och fick också heta HUSÅN. Överfördes 1941 Örnsköldsviks Flottningsförening, Örnsköldsvik och användes av dem till 1958 då hon köptes av Sigurd Sjöblom, Skeppsmalen. Han använde henne sparsamt och efter några år lades hon upp och förföll alltmer. Förvärvades på 1980-talet av Bernt Sjölund, Domsjö som drog ned båten till Domsjö och igångsatte reparationer, men ganska snart sålde han båten vidare till Gunnar Ljung, Stockholm. Är fritidsbåt någonstans, i slutet på 1990-talet möjligen i Värmdö.
Text: Bengt Westin


HUSÅN
Foto Bernt Sjölunds samling (troligen Bernt Fogelbergs?) via Bengt Westin

Foto Bernt Sjölunds samling (troligen Bernt Fogelbergs?) via Bengt Westin

Foto J Robert Boman via Bengt Westin

HUSÅN vid Skeppsmalen, norr Husum, 11/7 1978
Foto Christer Samuelsson

HUSÅN flyttas från Ilända till Lännersta 5 september 1987
Foto Christer Samuelsson

HUSÅN lossas i Lännersta 5 september 1987
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan