Huskisson

Byggd 1967 vid James Lamont & Co., Greenock Nb 408
106,11’ x 28,1’ x 11,0’ fot – 219 brt
Maskin: 6cy Motorenwerke Mannheim (MWM) TBRHS345SU på 1 770 Hk

Byggdes för J H Lamey Ltd, Liverpool som JAMES LAMEY. Såldes 1968 till Alexandra Towing Co Ltd (ACTL) Liverpool och döptes om till HUSKISSON. Såldes 1993 till Ali Tabbit & H Baltagi, Beirut och gavs namnet BALTAGI V. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan