Husum

Lat. N. 63° 20´. Long. O. 19° 8´.
Lastageplats inom Västernorrlands län. Hamnen som är väl skyddad, är tillgänglig för fartyg af största djupgående och har 7 - 9 m. djup. Vid kajen är djupet 4 m.
Lots möter utanför Skags- eller Järnäs udde; utgående lots erhålles från förstnämnda lotsstation.
Husum har tullplats, som lyder under Örnsköldsviks tullkammare.
Vatten och proviant samt en del skeppsförnödenheter kunna erhållas på platsen, som eger post-, telegraf- och rikstelefonstation samt regelbunden ångbåtsförbindelse med Stockholm och norrländska städer.
Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Husum, parti av Dombäcksön
Vykort

Husum, 26/1 2007
Kämpe och Axel trycker in M/V Favorita lastad med 50 000 ton eucalyptus från Uruguay.
Foto: Håkan Sundström

Husum, 28/6 2007
Kämpe och Axel assisterar norska M/V Fermita (52 380 dwt) lastad med eucalyptus.
Foto: Håkan Sundström

Husum, 25/7 2007
Foto: Pierre Huisman


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan