Idog

Oreg
Byggd 1873 vid Keillers Mek. Verkstad, Göteborg Nb 180 (Järn)
17,79 x 3,77 x 1,85 m – 32,40 / 15,40 (SS 1917)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 65 Ihk. Ny maskin från Södra Warfvet 1884 på 100 Ihk.

Byggdes som passagerarfartyg för Ångfartygs AB Idog, Göteborg som IDOG. Köptes 1883 av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm och ändrades till bogserbåt. Resten är högst osäkert: Köptes 1918 av David Carlsson, Stockholm som samma år transporterade sitt köp på Dyviks AB, Dyvik och döpte om till DYVIK I. 1922 fanns hon hos Hägelin & Zeipels Trävaru AB, Stockholm – som kan vara samma företag – och döptes så småningom till ALCA. Så hette hon 1953 då hon ägdes av Pettersson & Mattson, Vätö och de meddelade 1954 att båten skrotats.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan