Igelsta

JBCU/SFEW – 142 (26/4 1892)
Byggd 1874 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf Ab (Stora Warfvet) Stockholm Nb 100 (Järn)
89’ x 15,9’ x 8,7’ fot - 95,93 / 60,13 (MB 1877)
26,42 x 4,68 x 2,49 m - D:o (MB 1882)
26,04 x 4,70 x 2,45 m - 99,74 / 67,76 (MB 1885)
26.12 x 5,20 x 2,38 m - 92,40 / 48,63 (MB 1902)
25,97 x 4,88 x 2,71 m - 83,69 / 7,88 (MB 1917)
Maskin: Varvets 2-cyl. comp.ångmaskin på 100 Ihk, ersatt av okänd comp.ångmaskin på 240 Ihk okänt år.
Byggdes för Alnösundets Ångbåts AB, Sundsvall som passagerarfartyget TIMRÅ, vilket ändrades ett antal år senare till ALNÖ. Havererade och inköptes därefter i kondemnerat skick av Mohögs MV 1914. Dessa lät bygga om henne till bogserbåt och sålde 1917 båten för 99 000 kr till Rederi AB Höfding, Kubikenborg som ändrade namnet till KUBIK. 1936 sålde Höfding båten för 5.000 kr till Edvin Augustin och Leonard Nilsson, båda från Kubikenborg, och två år senare köpte Augustin Nilssons halva för 3.000 kr. Bogserångfartyget KUBIK ex Alnö av Kubikenborg, om 84 brt, byggt av järn i Stockholm 1874, har av Rederi AB Höfding försålts till herrar Edvin Augustin Nilsson och Leonard Nilsson, Kubikenborg. (SST 1-1937). Rekvirerades av Norrlands Marindistrikt den 6 sept 1939 som hjälpvedettbåt Typ 1 med beteckningen HVB 122. Utrustades vid Mohögs MV i Gustavsvik med bl a en 37 mm kanon M/98 B samt två sjunkbombfällare Typ A för 105 kg sjunkbomber M/24 el. M/33, ett röjsvep M/18 samt ett skyddssvep M/34, och var klar den 14 okt att sättas in vid 12e vedettbåtsdivisionen.

Återlämnades till ägaren igen den 4 sept 1940, men såldes den 18 jan 1941 för 20 000 kr till Igelsta Trävaru AB, Östertälje varvid namnet ändrades till IGELSTA. Priset var 20.000 kr. Exakt på dagen 15 år senare, den 18 jan 1956 köptes fartyget av Pr/ Anders Roxe i Malmö för 25 000 kr (Roxe 17/25, Nils Olof Ingvar Lind, Härnösand 7/25, Sven-Olof Jansson, Klockestrand 1/25). Överfördes därefter till Sydsvenska Rederi & Bogserings AB (reg. den 25 feb 1956). Bolaget drabbades av flera olyckor, varav en drabbade RIBERSHUS som hon döptes till. Den 7 aug 1956 kantrade båten öster om Norra Kränkan och sjönk. Var för tillfället på resa Norrköping-Södertälje med last av surrkätting. Två besättningsmän omkom bl.a. befälhavaren och delägaren Ingvar Lind från Härnösand.
REDERI FÖRLORADE TVÅ FARTYG MED HALV TIMMES MELLANRUM:
Det relativt nybildade Sydsvenska Rederi & Bogseringsbolaget i Malmö drabbades natten till den 7 aug. av två dramatiska förlisningar med endast någon halvtimmes mellanrum. Bogs. RIBERSHUS var på resa Norrköping-Södertälje när det vid 1-tiden på natten överraskades av brottsjöar, vilket gav fartyget svår slagsida, så svår att det skar ned och försvann i djupet. Befälhavaren Ingvar Lind från Härnösand och kockan, 18-åriga Nora Hermansson från Haparanda saknas. De övriga ombordvarande lyckades efter ca 12 timmars rodd ta sig till Hartsö utanför Nyköping. Samtliga ombord hann bli utpurrade innan bogseraren inom loppet av några minuter sjönk. Befälhavaren hade själv vakten vid olyckan. De överlevande hade inga möjligheter att klargöra livbåten, som till all lycka lossnade av sig själv. Ribershus var chartrad av Holmens Bruk AB. En halv timme senare, vid ettiden på natten sjönk läktaren HERRÄNG V i samma farvatten, ca 20 nm och i bäring 330° från Landsort. Pråmen bogserades av FIX II och var på resa från Ar vid Fårösund till Luleå. Pråmen började plötsligt vattenfyllas och man fick kapa bogsertrossen, varefter läktaren försvann i djupet. De två ombordvarande togs ombord på FIX II.
SST 16/8 1956
Text: Bengt Westin


KUBIK
Kubik
Foto Bengt Westins saml.

KUBIK
Kubik
Foto Bengt Westins saml.

ANGUR och IGELSTA
Igelsta
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

IGELSTA och EOL - 1948
Igelsta
Foto: Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan