Industrie

JKSG – 3505
Byggd 1889 vid Cock, Welton & Gemmil Ltd, Hull (Järn)
36,05 x 7,30 x 3,30 m - 198,32 / 60,04 (MB 29/8 1899 i Skellefteå)
Maskin: Okänd tripleångmaskin på 450 Ihk

Byggdes med namnet ENGLISHMAN för T. Gray & Co Ltd, Hull, ett namn som ändrades till INDUSTRIE när hon såldes 1898 till Socité Dunquerquose de Remorq, Dunkirk som i sin tur sålde vidare 1899 till A, Bazile fils ain & Co, Rouen. Kom till Sverige och Öhrvikens AB, Skelleftehamn 1899, inköpt den 29 mars d.å. och hörde sedan hemma i fem år i Örviken. Såldes tydligen med Henrik Olof Uddén, Västerås som mellanhand. Under denna korta tid hann båten sätta outplånliga spår hos bogserbåtsfolk i Norrland, för än i dag talas om denna båt? Såldes den 22 juli 1904 till Jörgen Bloch, Sheefo (Kina) men kapades av japanska enheter under rysk-japanska kriget 1905. Japanerna plockade ur väsentliga delar ur maskineriet och tog henne sedan under bogsering till Japan. Okänt öde. Avförd ur registren 1907.
Text: Bengt Westin


INDUSTRIE
Foto: Bengt Westins saml.

INDUSTRIE och MANNINGHAM (från Sölvesborg på 1504 reg ton) - 22 juni 1900
MANNINGHAM grundstötte i Tjuvholmssundet, Luleå, och bärgades av bogserbåten INDUSTRIE
Foto Carl Gustaf Blomqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

INDUSTRIE, antagligen i Stockholm
Foto okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan