Iris

Oregistrerad
Byggd 1908 vid Metvikens Mek. Verkstad i Vasa. (Järn)
16,80 x 4,25 x 1,78 m – 33,36 / 16,88 (MB 1911)
Maskin: 2 st Varvets comp.ångmaskin á 35 Ihk = 70 Ihk

Byggdes för okända. Inköptes från Finland 1911 av Nils August Andersson, Luleå och hette då IRIS. Var sannolikt passagerarslup då hon 1912 överfördes till ett bolag benämnt Trafik AB Ersnäs-Luleå, Luleå (för 22.000 kr). Uthyrdes åren 1915-1917 för att frakta krigsinvalider över Torne Älv. På extra bolagsstämma den 11 juli 1917 upplöstes Trafik AB Ersnäs-Luleå och båten såldes till Atle Burman, Luleå som 1918 överlät på Halvdan Burman, som samma år sålde för 45.000 kr till F:a Törnsten & Co, Härnösand.” Konsul Halvdan Burman i Luleå, har till firman Törnsten & Co i Härnösand sålt ång. ’Iris’”. (VA 23/5 1918). Fortfarande 1918, överläts båten till Bränslekommissionen, Stockholm och omändrades då till bogserbåt med placering i Sundsvall. Såldes 1923 till Lerviks Ångsåg /C.O.Dahlström/, Lervik och fanns där en bit in på 1930-talet, men 1940 meddelade insp. att båten är skrotad. Enligt LP kallad "Havets fasa".
Text: Bengt Westin


IRIS
Foto okänd via Bengt Westin

IRIS på Mohögs varv 1920
Foto SCA/Bildhotellet via Jan Lövgren

IRIS på Mohögs varv 1920 omgiven av bl a PAMPUS, HURTIG, TOR III, HÖFDING, KOLBJÖRN m fl
Foto SCA/Bildhotellet via Jan Lövgren

IRIS under bärgning
Foto SCA/Bildhotellet via Jan Lövgren


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan